<nav id="gIqrA"></nav><output id="gIqrA"><datalist id="gIqrA"><cite id="gIqrA"><dl id="gIqrA"></dl><abbr id="gIqrA"><ul id="gIqrA"></ul></abbr></cite></datalist></output>

 • <b id="gIqrA"></b><link id="gIqrA"><mark id="gIqrA"></mark></link>

  <section id="gIqrA"><p id="gIqrA"></p><caption id="gIqrA"></caption></section>

  <noframes id="gIqrA"><del id="gIqrA"></del>
 • <blockquote id="gIqrA"></blockquote>
 • thinkphp5.1 路由设置问题该如何解决?请大神赐教。。。。。

  浏览:115 发布日期:2019/10/20 分类:ThinkPHP5专区
  Route::get('[:lang]/faqs/[:url_name]', 'index/Faqs/index')
  ->pattern(['[:lang]' => '.*','url_name' => '.*']);
  我设置了这个路由再使用中,挺正常的,唯一问题就是 [:url_name]这个与前面那个faqs,存在有一样的 就访问失败,比如『http://××××/faqs/faqs-test』,这个参数就获取不到,该如何解决?请大神赐教。。。。。
  最佳答案
  评论( 相关
  后面还有条评论,点击查看>>